CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Khi hoạt động của Website BACSICHINHHINH.COM

Nhằm đảm bảo an toàn cho Website BACSICHINHHINH.COM, đồng thời bảo mật thông tin khách hàng, Website BACSICHINHHINH.COM đưa ra Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Policy) dành cho các tổ chức và cá nhân truy cập website. Thuật ngữ “Bạn” được dùng trong văn bản này đề cập đến tất cả những cá nhân và tổ chức sử dụng Website của chúng tôi tại địa chỉ website www.bacsichinhhinh.com

Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân của www.bacsichinhhinh.com mô tả cách thức Website www.bacsichinhhinh.com   tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn. Bạn xác nhận chính sách này khi Bạn sử dụng website của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi Chính sách bảo mật được cập nhật, Bạn vẫn sử dụng Website www.bacsichinhhinh.com có nghĩa là Bạn đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật mới.

1- Mđích và phm vi thu thp thông tin,

- Thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ email, giới tính.

- Chúng tôi cũng yêu cầu Bạn cung cấp một số thông tin thêm mà chúng tôi có thể sử dụng để chứng thực tài khoản của Bạn hoặc xác định và quản trị rủi ro, ví dụ ngày sinh của Bạn và các thông tin khác.

Website www.bacsichinhhinh.com luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp và xác thực tài khoản người dùng. Do đó, Bạn có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân và luôn cập nhật thông tin mới. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Bạn cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

2- Phm vi s dng thông tin

Mọi thông tin cá nhân của Bạn, cũng như các thông tin trao đổi giữa bạn và Website www.bacsichinhhinh.com đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Website www.bacsichinhhinh.com. Chúng tôi sử dụng thông tin Bạn cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Bạn;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Bạn và Website www.bacsichinhhinh.com 

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Bạn hoặc các hoạt động giả mạo Bạn;

- Liên lạc và giải quyết với Bạn trong những trường hợp đặc biệt;

Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Website www.bacsichinhhinh.com  không cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Bạn có những hành động vi phạm pháp luật.

3- Thi gian lưu tr thông tin

Trong quá trình liên hệ và thao tác tại website www.bacsichinhhinh.com , website www.bacsichinhhinh.com chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về liên hệ của bạn, thông tin đặt lịch khám, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Bạn sẽ không được lưu giữ.

4- Đa ch và thông tin chính thức của phòng khám chấn thương chỉnh hình - Đơn vị chủ quản website www.bacsichinhhinh.com 

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM
Điện thoại: (028) 98 31 31 22
Email: [email protected]

5- Phương tin và công c đ người dùng tiếp cn và chnh sa d liu cá nhân ca mình.

Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do Bạn quản lý. Do đó, Bạn phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Trong trường hợp bạn bị quên mất mật khẩu bạn sử dụng chức năng: Quên mật khẩu và nhập email lúc bạn đăng ký, chúng tôi sẽ gửi lại mật khẩu vào Email này.

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, bạn vào phần quản lý Tài khoản. Tại đây bạn có thể thay đổi, cập nhập thông tin cá nhân của bạn , thay đổi mật khẩu. Xem các giao dịch đặt hàng hóa mà bạn đã thực hiện.

Trường hợp Bạn nghi ngờ tài khoản người dùng hoặc mật khẩu bị tiết lộ, Bạn phải thay đổi mật khẩu mới, hoặc báo ngay với ban Ban quản trị website  www.bacsichinhhinh.com qua mail hoặc Hotline để được hỗ trợ.

6- Cam kết bo mt thông tin cá nhân khách hàng

Thông qua chính sách này, chúng tôi sử dụng cụm từ “thông tin cá nhân” để mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó.

Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Bạn tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống bảo mật của chúng tôi và các đối tác cung cấp dịch vụ website của chúng tôi.

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Bạn: các thông tin cá nhân của Bạn sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất. 

Hệ thống của chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Bạn khi đăng ký và sử dụng Website www.bacsichinhhinh.com.