QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
Điều khoản – Điều kiện khi hoạt động của Website BACSICHINHHINH.COM

1. Những quy định chung

1.1. Nguyên tắc

Bản Quy chế này áp dụng cho Ban Quản lý Website và thành viên đăng ký sử dụng, tham gia các hoạt động đặt lịch khám, theo dõi thông tin trên Website BACSICHINHHINH.COM

Thành viên truy cập vào website bacsichinhhinh.com là cá nhân có nhu cầu thao khảo thông thông tin và các dịch vụ tại phòng khám của chúng tôi trên Website.

- Khi bạn đăng ký là thành viên của BACSICHINHHINH.COM, thành viên cần biết rằng :

+ Thành viên có thể sử dụng dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của phòng khám.

+ Thành viên phải bảo vệ mật khẩu của mình và giám sát việc sử dụng các tài khoản của mình, Thành viên hiểu và đồng ý rằng Thành viên chịu trách nhiệm mọi thông tin cá nhân có liên quan kể cả việc sử dụng tài khoản của mình.

1.2. Quy trình truy cập sử dụng website

Thành viên có thể tham khảo tin tức y khoa và lựa chọn nhiều dịch vụ của phòng khám được tổ chức thực hiện trên Website, nếu xét thấy phù hợp với nhu cầu cá nhân:

1.3. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của người dùng. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, yêu cầu các Thành viên tham gia truy cập bacsichinhhinh.com lưu ý và tuân thủ các cam kết sau:

a) Thành viên không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát thành viên có thể gặp phải trong việc trao đổi thông tin của thành viên qua internet.

b) Thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

c) Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

 

1.4. Quản lý thông tin xấu

a) Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website BACSICHINHHINH.COM về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b) Thành viên không sử dụng dịch vụ của BACSICHINHHINH.COM vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của BACSICHINHHINH.COM hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

c) Thành viên không được hành động gây mất uy tín của BACSICHINHHINH.COM dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website BACSICHINHHINH.COM.

2. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý Website BACSICHINHHINH.COM

2.1. Quyền của Ban quản lý BACSICHINHHINH.COM

2.1.1 Phòng khám chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo các thông tin về sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên Website là đúng sự thật và chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin có liên quan đến sản phẩm dịch vụ, khuyến mại.

2.1.2. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho BACSICHINHHINH.COM không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì ban quản lý có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

2.1.3. Ban quản lý BACSICHINHHINH.COM có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của BACSICHINHHINH.COM hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Website BACSICHINHHINH.COM.

2.1.4. Ban quản lý BACSICHINHHINH.COM có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu ban quản lý phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho BACSICHINHHINH.COM trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

2.1.5. Phòng khám chúng tôi giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Web BACSICHINHHINH.COM. theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

 

3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên

3.1. Quyền của thành viên

3.1.1. Đối với các thành viên tham gia BACSICHINHHINH.COM sẽ được miễn phí thành viên. Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên website BACSICHINHHINH.COM không tính đến các khoản phí khác như phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên Website BACSICHINHHINH.COM.

3.1.2. Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ và các giao dịch của mình trên Website BACSICHINHHINH.COM.

3.1.3. Thành viên sẽ được nhân viên của phòng khám hỗ trợ để sử dụng được các công cụ, các tính năng trên website cũng như trong quá trình tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên BACSICHINHHINH.COM.

3.1.4. Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do phòng khám cung cấp. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Website BACSICHINHHINH.COM hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

3.1.5. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Website BACSICHINHHINH.COM trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Phòng khám theo thông tin liên hệ được công bố trên Website.

3.2. Nghĩa vụ của thành viên

3.2.1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ban quản lý website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

3.2.2. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Website BACSICHINHHINH.COM và những thông tin đăng tải lên BACSICHINHHINH.COM là chính xác và hoàn chỉnh (đặc biệt thông tin có liên quan đến cá nhân của thành viên). Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên BACSICHINHHINH.COM là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

3.2.3. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch BACSICHINHHINH.COM vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website BACSICHINHHINH.COM hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

3.2.4. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của website BACSICHINHHINH.COM dưới mọi hình.