NẮN TRẬT KHỚP VAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP FARES

NẮN TRẬT KHỚP VAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP FARES

(FAST, REALIBLE AND SAFE)

Bacsichinhhinh.com

  • Chích ổ khớp vai với Lidocain 2% 2 ống.
  • Bệnh nhân nằm ngửa.
  • Người nắn nắm bàn tay của bệnh nhân tư thế duỗi khuỷu thẳng, cẳng tay tư thế trung tính.
  • Kéo dọc trục cánh tay của bệnh nhân và dạng vai từ từ. Lúc này rung theo nhịp độ # 2-3 nhịp/ giây trên- dưới (theo mặt phẳng ngang) với biên độ 5 cm.
  • Duy trì động tác trên cho đến khi cánh tay ở tư thế dạng 90 độ, từ từ xoay ngoài lòng bàn tay của người bệnh, trong khi đó vẫn duy trì động tác rung cánh tay với biên độ và nhịp độ như trên.
  • Khi cánh tay dạng ở tư thế 120 độ thì khớp vai bị trật sẽ được nắn vào, khi đó ta sẽ nghe tiếng “cụp” và bệnh nhân hết đau.
  • Nếu khớp vai vẫn chưa được nắn vào, thì vẫn cứ tíếp tục rung với biên độ và nhịp độ như trên tuy nhiên tăng từ từ kéo dọc trục.
  • Sau khi khớp vai được nắn thì cánh tay được xoay trong tư thế khép.
  • Đeo đai Désault hay đai vai chi trên trong 2-3 tuần.