TRẬT VÀ BÁN TRẬT GÂN MÁC

Là tình trạng trật hay trật lặp đi lặp lại của gân mác từ phía sau mắc cá ngoài. Thường hay gặp trên các bệnh nhân trẻ và chơi thể thao. Tình trạng này xảy ra khi chân bệnh nhân gập lòng và nghiêng trong dẫn đến gân mác ngắn và mác dài trượt ra phía trước làm tổn thương mạc giữ gân mác phía trên